1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by chichi115

 1. chichi115
 2. chichi115
 3. chichi115
 4. chichi115
 5. chichi115
 6. chichi115
 7. chichi115
 8. chichi115
 9. chichi115
 10. chichi115
 11. chichi115
 12. chichi115
 13. chichi115
 14. chichi115
 15. chichi115