1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by chilinh021

 1. chilinh021
 2. chilinh021
 3. chilinh021
 4. chilinh021
 5. chilinh021
 6. chilinh021
 7. chilinh021
 8. chilinh021
 9. chilinh021
 10. chilinh021
 11. chilinh021
 12. chilinh021
 13. chilinh021
 14. chilinh021
 15. chilinh021